Mae saith addurn wal creadigol yn deffro'r ystafell fyw flinedig

Defnyddiwch addurn creadigol i ddeffro'r ystafell fyw flinedig. Newidiwch y gofod anghyfannedd a diffrwyth trwy ychwanegu addurniadau cynnes a phoblogaidd, gan wneud yr ystafell fyw y gofod mwyaf deniadol yn y tŷ. Hongian hen eitemau o siopau clustog Fair ar waliau'r oriel, gorchuddio'r waliau â phapur patrymog, neu arddangos casgliadau hynafol - mae yna ffyrdd di-ri i ddangos eich personoliaeth a dod â bywiogrwydd i'r ystafell fyw ddiflas. Dyma 8 techneg addurno syml a all wneud yr ystafell fyw y man casglu mwyaf poblogaidd gartref.

01Cofiwch y wal gyda'ch hoff batrwm
Daeth papur wal blodau yn fan cychwyn ar gyfer ystafell fyw lachar. Mae'r gorchuddion wal glas a gwyn a'r gweithiau celf lliw llachar wedi'u haenu gyda'i gilydd mewn arlliwiau cyflenwol i ddod â'r gofod yn fyw.

02Dangoswch hongian waliau hynafol
Mae hongian y wal arddull hynafol sy'n hongian ar y wal yn newid y gofod anghyfannedd a diffrwyth ac yn gwneud y gofod yn fwy datblygedig.

03Datblygu lle cyfeillgar i blant
Yn y gofod i blant, mae pennau sbesimen rhyfedd o waith dyn yn ychwanegu personoliaeth ddiddorol i'r waliau gwyn. Roedd oriel yn hongian ar y wal wrth ei ymyl, yn arddangos lluniau a phrintiau teuluol emosiynol.

04Defnyddio addurniadau amgen
Mae'n ddrud iawn gorchuddio'r ystafell fyw gyfan gyda phapur wal moethus. Gellir defnyddio gorchuddion wal mewn rhai lleoedd i greu ymdeimlad mireinio o ofod.

05Dangos addurniadau ystyrlon
Mae'n ddewis da dewis caligraffeg neu baentiadau ystyrlon a'u mowntio ar wal yr ystafell fyw.

06Gwneud pwyntiau cyswllt rhwng gweithiau celf
Gallwch ychwanegu cynhyrchion hynafol i'r gofod, gyda chroglenni wal arddull hynafol, byrddau, cadeiriau, a rhai addurniadau retro.

07Gwneud y wal yn fwy deniadol
Dywedodd yr artist Dana Gibson, “Nid wyf yn hoffi drywall, cyn belled fy mod yn ei wneud yn fwy diddorol, rwy’n barod i wneud unrhyw beth.” Mae addurno'r gofod gyda llawer o addurniadau hefyd yn ddewis da.


Amser post: Medi-10-2020