Wyth awgrym addurniadol chwaethus i wneud i'ch cartref ddilyn a symud

Rydym bob amser yn chwilio am rai ffyrdd syml a dibynadwy o addurno ein cartref annwyl. Nid oes angen rhuthro am lwyddiant, ceisiwch fesul tipyn, ac yn araf fe welwch y nodweddion elfen rydych chi wir yn eu hoffi ac yn dyheu amdanyn nhw. O bapur wal blodau ffres, i ddodrefn wedi'u gwneud o ddeunyddiau naturiol i addurniadau retro, bydd y tueddiadau poeth hyn yn rhoi rhai cyfeiriadau i chi.

01 Pwer elfennau blodau
Mewn llawer o leoedd, bydd pobl yn defnyddio addurniadau celf blodau i roi effaith hyfryd, gan wneud y gofod yn hyfryd a chain.

Celf 02Glass
Mae gwydr tryloyw hyfryd, yn aml gyda lliwiau meddal, yn creu teimlad hyfryd a hyfryd. Yn yr ystafell astudio odidog, mae'r duedd o oleuadau, manylion awyrog ac arddulliau addurnol celf y 70au wedi'i harddangos yn berffaith.

03 Techneg gwirio
Mae gan yr elfennau addurniadol wedi'u pentyrru'r swyn orau, ac mae eu nodweddion yn cael eu trawsnewid yn duedd y gallwch chi ei chyflwyno'n hawdd i'ch cartref. Yn gallu cyflawni'r effaith ddisglair a chain hon.

Arddull 04Wild
Egsotig a mireinio. Mae'r tueddiadau blaengar a all gyfuno manylion tonyddol benyweidd-dra a gemwaith, fel rygiau dwyreiniol dot porffor a bowlenni amethyst, ac arddulliau egsotig fel byrddau eliffant seramig, gobenyddion llewpard a choed palmwydd gwyn, yn wirioneddol ail-lunio acen drama.

05Add elfennau anifeiliaid
Mae enghraifft arall o themâu ac addurniadau llewyrchus anifeiliaid (a phryfed) yn gwneud hon yn foment addurno mor ddiddorol sy'n arddangos y cyfuniadau byd-eang diddorol sy'n diffinio dyluniad modern ar hyn o bryd.

06Creu awyrgylch gynnes
Mae'r gwaith celf sydd wedi'i hongian ar y gadwyn gopr drwchus yn ffordd newydd o arddangos y gwaith celf. Dylai'r llen drom sy'n hongian wrth fynedfa'r ystafell wely fod yn gain ac yn gyffyrddus, a all dynnu sylw at feddalwch a llinellau gosgeiddig yr ystafell.

07Use tywyll
Peidiwch â bod ofn defnyddio lliwiau wal tywyll, cyfoethog yn eofn, yn enwedig wrth eu cymysgu â phridd ac elfennau byd-eang, a all roi dyfnder a diddordeb i chi yn y gofod.

08Eclecticism
Mae'r gymysgedd o batrymau graffig addurniadol a motiffau anifeiliaid yn dod ag agwedd fodern gydag ymddangosiad niwtral cryf i'r ystafell fyw.


Amser post: Medi-10-2020